Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa: 67-69

doi: 10.15659/bogazicitip.18.10.983

SENKOPUN NADİR BİR ETYOLOJİSİ: UYUŞTURUCU PAKETİNİN PERFORASYONUNA BAĞLI ASİDOZ – BİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

MEHMET KOÇAK, EBRU ÜNAL AKOĞLU

ÖZET

Kuryeler vasıtasıyla uyuşturucu kaçakçılığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artmaktadır. Türkiye, kaçakçılar için hem hedef hem de transit bir ülke konumundadır. Uyuşturucu maddeleri kapsül, kondom, balon veya küçük paketler içerisinde, her biri 8-10 gr gelen, 50-100 pakete bölerek taşınabilmektedir. Bu paketlerin emilebilir sistemlerde açılması halinde, taşıyıcı kişiler hızla hayatını kaybedebilir ve bu risk birçoğu tarafından maddi gerekçelerle göz ardı edilir. Bu sunumda İstanbul Havaalanı' nda aktarma sırasında senkop ve kafa travması geçiren ve gastrointestinal sistemde rüptüre olmuş uyuşturucu paketlerinin cerrahi olarak çıkarıldığı bir uyuşturucu kurye vakamızı ve literatür özetlerini takdim edeceğiz.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Uyuşturucu Kaçakçılığı, Uyuşturucu Kaçırma, Yasadışı Uyuşturucu, Uyuşturucu Kuryesi

AN UNCOMMON CAUSE OF SYNCOPE: ACIDOSIS DUE TO RUPTURED BODY PACKING – A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE

ABSTRACT

Drug trafficking by drug smugglers is increasing in Turkey as well as all over the world. Turkey is a country for both as a destination and a transit place for drug mules. Drugs can be carried in capsule, condom, balloon or small packs with 50-100 packs each, divided into 8-10 g per packets. If these packages are ruptured and absorbed in the gastrointestinal tract, the carrier may quickly lose his or her life and this risk is usually ignored by many for some reasons such as earning money. Here, we present a case with syncope and head trauma at Istanbul International Airport while waiting for the transfer to another flight and was needed a surgery to remove of the ruptured drug capsules with a review of the literature. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Drug Trafficking, Drug Smuggling, Illicit Drug, Body Packing