Boğaziçi Tıp Dergisi
BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ
ISSN: 2149-0287
TÜRKÇE   ENGLISH

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 3

Son Sayıda Yayınlanan Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ
Tersiyer bir merkezde farklı nedenlerle uygulanmış negatif konizasyon olgularının birinci yıl değerlendirilmesi
First year evaluation of negative cervical conizations performed for various reasons in a tertiary center
TANER GÜNAY, OĞUZ DEVRİM YARDIMCI, MERYEM HOCAOĞLU, KEMAL SANDAL, HATİCE ŞENELDİR
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ
AKUT İSKEMİK İNMEDE MAGNEZYUM DÜZEYLERİ
MAGNESIUM LEVELS IN ACUTE ISCHEMIC STROKE
MUSTAFA ESER , EREN GÖZKE, IŞIL KALYONCU ASLAN, PELİN DOĞAN AK
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ
AKUT İSKEMİK İNMEDE İNFLAMASYON GÖSTERGESİ OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI
ACUTE PHASE REACTANTS AS INFLAMMATION INDICATOR IN ACUTE ISCHEMIC STROKE
AYBALA NESLIHAN ALAGOZ, ŞEREFNUR ÖZTÜRK, ŞENAY ÖZBAKIR
ÖZGÜN ARAŞTIRMA MAKALESİ
Akut Aşil tendon yırtıklarının erken dönem açık primer Modifiye Kessler yöntemi ile tamirinin orta ve uzun dönem takip sonuçları
MİDDLE AND LONG-TERM RESULTS OF REPAİR OF ACUTE ACHİLLES TENDON RUPTURES WİTH EARLY OPEN PRİMARY MODİFİED KESSLER METHOD
BARIŞ YILMAZ, CEM ÇOPUROĞLU, MERT ÖZCAN, MERT ÇİFTDEMİR, MURAT KAYA, EROL YALNIZ
OLGU SUNUMU
USG BULGULARI İLE TANI ALAN BİR POLİMİYALJİA ROMATİKA OLGUSU
A POLYMYALGİA RHEUMATİCA CASE DİAGNOSED WİTH USG FİNDİNGS
BERRAK TAŞ, FEYZA ÜNLÜ ÖZKAN, PINAR AKPINAR, İLKNUR AKTAŞ
OLGU SUNUMU
PARAPAREZİ İLE PREZENTE OLAN CREUTZFELDT JACOB HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
CREUTZFELDT JACOB DİSEASE PRESENTİNG WİTH PARAPARESİS: A CASE REPORT
FERHAN KÖMÜRCÜ, PINAR AKYÜZ AKYÜZ ÖZTÜRK, AYŞE NUR ÖZCAN, KARABEKİR ERCAN, ÖMER ANLAR
OLGU SUNUMU
HETEROTOPİK OSSİFİKASYONDA ULTRASONOGRAFİ; OLGU SUNUMU
ULTRASONOGRAPHY USAGE IN HETEROTOPIC OSSIFICATION: CASE REPORT
EZGİ KAYA, ASLIHAN TARAKTAŞ, ÖZGE GÜLSÜM İLLEEZ, FEYZA ÜNLÜ ÖZKAN, İLKNUR AKTAŞ